2014-11-11 21:37 #0 av: Ary

Det kommunala bostadsbolaget på orten där jag bor ska köpa tillbaka byggnaden jag bor i emellanåt(ägaren är min mor), ägd av en bostadsrättsförening för ferieboende. Föreningen har bett alla att lämna in nycklar till den 1 nov fast köparen deklarerat att de inte betalar förrän den 5 dec eller när nu kommunen ändrar detaljplanen som nu endast tillåter ferieboende till helårsboende.

Mamma betalar för tillfället ingen hyra eftersom det kom ett brev som sade att avierna som sänts ut för nov och dec inte skulle betalas och att de makulerats.

Föreningen undrar om vi har rätt att behålla nycklarna där när mamma inte betalar hyra. Vi konstaterade att när det kommunala bostadsbolaget betalar för byggnaden får de nycklar, bostadsrätten ägs ju faktiskt av mamma och då kan väl inte föreningen kräva nycklar och inte heller lämna över dem till ett bolag som inte äger byggnaden?