2014-05-08 10:59 #0 av: exitingsvillemo

Vi ska nu renovera kallfarstun, den är isolerad och kommer inom rimlig tid bli "varmhall" men, som sagt, just nu är den kall.

På väggarna har vi spontpanel, obehandlad. Vi ska också bygga bänkar som även dessa ska kläs med spontpanel. Under panelen sitter spånskivor.

Detta ska målas vitt. Kan man grunda med vanlig inomhus-väggfärg och sen måla med en lackfärg över (för att få en yta som går att torka av) och hur känslig är inomhusfärg mot kyla?